ความหมายของโปรแกรม (Program)

2/03/2555 0 Comments

          ก่อนที่จะเขียนโปรแกรมเรามาทำความรู้จักกับคำว่าโปรแกรมเสียก่อนว่ามันคืออะไร มีไว้ทำอะไร มีกี่ประเภทและเราจะได้รู้ว่าเราอยากโปรแกรมประเภทไหนในบทความนี้กันเลย …
โปรแกรม (Program)
          โปรแกรม คือ ชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นภาษา C/C++ Java Pascal Basic Assembly หรือแม้กระทั่ง Machine Code ฯลฯ ซึ่งทำหน้าที่สั่งงานหรือควบคุมในส่วนของฮาร์ดแวร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลได้ตามต้องการ โปรแกรมถูกแบบออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
          1.โปรแกรมระบบ (System Program)
          2. โปรแกรมประยุคต์ (Application Program)
โปรแกรมระบบ (System Program)
          เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุม สั่งงาน บริหารจัดการทรัพยากร(Resource หรือ Hardwareนั้นเอง)ต่างๆ ให้สามารถใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์ของเราทำงานอย่างรวดเร็วและไม่ติดขัดไดๆ เราเรียกโปรแกรมนี้ว่า ระบบปฏิบัติการ (Operating System) หรือเรียกสั้นๆว่า OS เช่น Microsoft Wndows เวอร์ชันต่างๆ Mac Os X ของ Apple, Unix, Solaris ส่วนบนโมบายก็ Androidม iOS และsymbian เป็นต้น ส่วนรายละเอียดของ OS ไม่ขอพูดถึงนะครับ เพราะมันเยอะ
          ในระบบปฏิบัติการจะมีโปรแกรมตัวหนึ่งที่จะพูดถึงคือ โปรแกรมแปลภาษา(Translator) มีหน้าที่แปลภาษาต่างๆที่มนุษย์เขียนขึ้นตามความถนัดและความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น C/C++ Java Pascal Basic Assembly ฯลฯ ให้เป็นภาษาเครื่อง (Machine Code) เพราะว่าคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจภาษาพวกนี้ ซึ่งภาษาเครื่องเป็นเลขฐานสองเท่านั้น คือ 0 กับ 1 ตัวแปลภาษาสามารถแบ่งตามลักษณะการทำงานได้เป็น 3 ประเภท
          1. แอสเซมเบลอ (assembler)
                   เป็นตัวแปลภาษาแอสเซมบลี (assembly) ซึ่งเป็นภาษาระดับต่ำให้เป็นภาษาเครื่อง
          2. คอมไพเลอร์ (Compiler)
                   เป็นตัวแปลภาษาระดับสูง เช่น ภาษา Java, C/C++, Pascal, Cobol และภาษา Fortran ซึ่งจะแปลคำสั่งต่างๆ ของโปรแกรมทั้งหมดในคราวเดียวให้เป็นภาษาเครื่อง  ซึ่งจะถูกบันทึกไว้ในลักษณะของแฟ้มข้อมูล(Folder) หรือไฟล์ (File)
          3. อินเตอร์พรีเตอร์ (interpreter)
              เป็นตัวแปลระดับสูงเช่นเดียวกับคอมไพเลอร์แต่จะแปลพร้อมกับทำงานตามคำสั่งทีละคำสั่งตลอดไปทั้งโปรแกรม
โปรแกรมประยุกต์ (Application Program)
          เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาจาวา (Java),ภาษาซี (C/C++),ภาษาปาสคาล (Pascal), ภาษาเบสิก (Basic) และFortran เป็นต้น เพื่อให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการแบบเฉพาะเจาะจงและทำงานเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมฟังเพลง เล่นอินเตอร์เน็ต งานสำนักงาน การทำบัญชี การลงทะเบียน เกมส์ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งผู้พัฒนาต้องเข้าไปศึกษารูปแบบการทำงานหรือความต้องการของธุรกิจนั้น ๆ แล้วจัดทำขึ้น โดยทั่วไปจะเป็นโปรแกรมที่มีหลายส่วนรวมกันเพื่อร่วมกันทำงานเป็นทีม
ความหมายโปรแกรม (Program)
แท็กของ Technorati: ,